prisvilinti

prisvilinti
prisvìlinti tr. Š, 1. Q25, Sut, N, M, LL198, Rtr, NdŽ, Krš prideginti, priskrudinti: Neprisvìlink košės prie dugno trikojo, katilo J. Prisvilint valgyklus SD308. Bulbių pasižiūrėkit, neprisvìlinkit! Pc. Prisvìlino pieną, kaip jį gersi Slč. Pirmą blyną jis taip prisvilino, kad iš jo vieni degėsiai beliko . | prk.: Tai kad prisvìlino – nė arklys nepaima (rogės užėjo ant akmens) Upn. | refl. tr. NdŽ. 2. nudeginti, nuplikyti: Ve kap ranką prisvìlinau! Kpč. 3. prikaitinti: Saulė prisvìlino lietaus (po didelio karščio ėmė lyti) Arm.
◊ akìs prisvìlinti (prisisvìlinti) patirti gėdos: Jau davaliai močia akìs prisvìlino dėl to [vagišiaus] sūnelio Ob. O su kunigu nesibarsi, akių tik prisisvilinsi ir dar užmokėsi V.Krėv.
\ svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; prasvilinti; prisvilinti; susvilinti; užsvilinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prisvilinti — prisvi̇̀linti vksm. Net ir pati̇̀ geriáusia šeiminiñkė kar̃tais pérsūdo sriùbą ar prisvi̇̀lina kõšę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvilinti — atsvìlinti intr. šnek. greitai atvažiuoti: Atsvìlina, atvažiuoja (pliekdami arklius) Db(dz.). svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvilinti — išsvìlinti 1. tr. Sut, K, Rtr, Š, KŽ sunaikinti, pašalinti ugnimi, deginimu, išdeginti: Jei būs karas, išsvìlins visus Krš. In drevę širšės įsimetė – reikia išsvìlint Prn. Tik pamačiau juodą velnią, katras man norė[jo] akis išsvilyt, tai kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvilinti — nusvìlinti; M 1. tr. R9, MŽ13, N, K, L, Rtr, Š, KŽ ugnimi deginant sunaikinti, nudeginti, nuskrudinti: Nūsvìlino muno trobą Pj. Keturiolektais metais nusvìlino Papilelę, ir dabar (per šį karą) Pp. Gretimi ir anapus kelio ūkiai taip pat… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsvilinti — parsvìlinti intr. šnek. greitai parbėgti, parvažiuoti: Parsvìlyt per vėją Lp. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvilinti — pasvìlinti KŽ 1. tr. K, NdŽ truputį svilinti (ppr. papjautą gyvulį ar paukštį): Apjuodės, kap pasvìlinsi žąsį Dglš. In šakalio verk, pasvìlinsi [vištą] Klt. Ana paema kumštelį šiaudų, pasvìlina tas blusas Krp. ^ Lakstė kaip pasvilintas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persvilinti — tr. visą apsvilinti: Paršus peštinai peša ir dar parsvilina, kad būtum be gaurų Šts. Kiaulę pirma nuplikė, paskuo su šiaudais parsvilino Vkš. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasvilinti — prasvìlinti tr. 1. K, NdŽ, KŽ pradeginti: ^ Vogti pinigai prasvilina kešenę LTR(Vdk). | refl. tr. NdŽ. 2. pravirti: Motka ką prasvìlinus neša valgyt Prn. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prideginti — pridẽginti tr.; SD305 1. paveikti ugnimi ar kuo nors karštu: Gydytojai pridegino gerklę rš. 2. R19 prisvilinti, priskrudinti: Pridẽginta, arba sudeginta, duona Lp. Būtų skanūs kruopai, kad nebūtų pridẽginti Vdk. Pridẽginai sagoną su koše, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”